Stichting Amateurfilm - behoud van verborgen geschiedenis

Stichting Amateurfilm – behoud van verborgen geschiedenis

2005

Stichting Amateurfilm was een initiatief van Henk Verheul en had tot doel bekendheid te brengen en een oproep te doen aan alle amateurfilmers uit heden en verleden om het materiaal te conserveren en te delen. Vooral de ‘verborgen geschiedenis’ vastgelegd in de vele kilometers amateurfim is van onschatbare geschiedkundige waarde, en moet behouden blijven.

In 2005 kreeg ik de opdracht een logo en huisstijl te creëren dat de nostalgie kon overbrengen die zo past bij smalfilm.

Op 27 januari 2007 is geheel onverwacht Henk Verheul, conservator bij Beeld en Geluid, overleden. Lang voordat dit door anderen erkend werd, zag hij de historische waarde in van amateur filmmateriaal. In 1985 richtte hij de Stichting Smalfilmmuseum op om audiovisueel materiaal van nationaal belang, documentatie en objecten in relatie tot de amateurfilm te verzamelen. Het Smalfilmmuseum conserveerde films, verleende medewerking aan lezingen en voorstellingen en stimuleerde wetenschappelijk onderzoek naar de amateurfilm. Ook was Verheul bij filmproducties betrokken, waarin amateur materiaal was verwerkt, zoals De Maalstroom (1997) van Peter Forgacs.

> meer informatie

Stichting Amateurfilm - behoud van verborgen geschiedenis

Nooit eerder ging zo’n grote vloot in één keer te water op de Merwede, Utrecht.

> lees meer

Stichting Amateurfilm - behoud van verborgen geschiedenis

Vanaf 4 juni 2015 is ‘Het Groene Fietspad’ geopend en kan ieder fietsen kiezen voor een ‘groene omweg’. Want wie omfietst ervaart meer…

> lees meer